Y Model Nordig o Gydraddoldeb Rhywiol: Amser Cwestiwn

Lleoliad Canolfan Dysgu Ôl-Raddedigion, Ysgol Busnes Caerdydd, Colum Drive, Caerdydd CF10 3EU
Tocynnau Bwciwch yma
Dyddiad 21 Chwefror 2019

Mae’r gwledydd Nordig yn reolaidd arddangos y cynnydd mwyaf wrth leihau anghydraddoldebau rhyw. Darllenwch mwy trwy clicio yma

Mae Ysgol Busnes Caerdydd, a Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn eich gwahodd chi i ofyn iddynt sut maent yn ei wneud. Bydd swyddogion Llywodraethol ac Academyddion sydd yn gweithio i roi cydraddoldeb rhywiol wrth wraidd y broses o wneud polisïau yn Sweden, Denmarc, Gwlad yr Iâ a’r Ffindir, yn trafod y Model Nordig o gydraddoldeb rhywiol, ac yn ymateb i’ch cwestiynau.

17:00 Cofrestru a lluniaeth
17:30 Croeso – Yr Athro Rachel Ashworth, Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Adolygiad y Cydraddoldeb Rhywiol  Cerys Furlong, CEO, Chwarae Teg

 

18:00 Negeseuon allweddol yr ymwelwyr Nordig, a chwestiynau gan y gynulleidfa, Wedi’i gynnal gan

Dr Alison Parken

19:00 Gorffen

 

Byddwch cystal â chyflwyno’ch cwestiynau wrth lenwi’r ffurflen gofrestru. Byddwn yn dewis detholiad i’w cyflwyno i’r panel yn ystod yr achlysur. Byddwn hefyd yn derbyn rhai cwestiynau gan y gynulleidfa.