Gwella’r Defnydd o Dystiolaeth gan y Llywodraeth: Sut y Gall Academyddion Sicrhau bod Ystyriaeth yn cael ei Rhoi i’w Hymchwil?

Lleoliad Caerdydd
Tocynnau Bwciwch yma
Dyddiad 27 Mawrth 2018

Ddydd Mawrth, 27 Mawrth 2018, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda llunwyr polisi o Senedd y DU a Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag academyddion blaenllaw ym meysydd defnyddio tystiolaeth a pholisi cyhoeddus, er mwyn trafod sut y gall academyddion sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i’w hymchwil. Roedd y digwyddiad yn rhan o Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd eleni.

Ar y panel roedd y Gwir Anrhydeddus y Fonesig Margaret Hodge (AS Barking), Dr Huw Morris (Llywodraeth Cymru), yr Athro Paul Cairney (Prifysgol Stirling) a Dr Kathryn Oliver (Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain).

Roedd llawer o drafod yn ystod y digwyddiad, yn yr ystafell ac ar y cyfryngau cymdeithasol, sy’n ffurfio rhan o drafodaeth barhaus yn y gymuned academaidd a thu hwnt ynghylch y ffordd orau o wella cyfraniad ymchwil at y broses o lunio polisi.