Ailddechrau’r Drafodaeth ynglŷn â Thlodi Gwledig: Tystiolaeth, Ymarfer a Goblygiadau Polisi

Lleoliad Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TW
Tocynnau Bwciwch yma
Dyddiad 13 Gorffennaf 2018

Bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw yn trafod ymchwil newydd am dlodi gwledig yng Nghymru, ac yn myfyrio ar y goblygiadau o ran ymchwil, polisi ac ymarfer.

Mae’r digwyddiad yn parhau ac yn datblygu’r drafodaeth ynglŷn â mynd i’r afael â thlodi gwledig yng Nghymru. Mae hyn yn dilyn cyfres o adroddiadau gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru sy’n ymwneud â chludiant mewn ardaloedd gwledig, mynediad at wasanaethau, tai gwledig, tlodi tanwydd a’r economi wledig. Bydd cyflwyniadau gan ymarferwyr ynglŷn â’r materion hyn, a cheir trafodaeth banel wedi hynny fydd yn amlygu’r goblygiadau o ran ymchwil a pholisi. Bydd cyfle i bawb sy’n mynd i’r digwyddiad ofyn cwestiynau.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn agored i’r cyhoedd, ond gofynnwn i chi gadarnhau eich lle drwy gofrestru. Nodwch wrth gofrestru os oes angen gwasanaeth cyfieithu ar y pryd arnoch i’r Gymraeg.

Bydd cinio bwffe ar gael (nodwch os oes gennych unrhyw ofynion dietegol). Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio rhad ac am ddim ar gael ar y safle.

Os hoffech fynd i’r digwyddiad, ond mae gennych anawsterau o ran cludiant, cysylltwch â sarah.quarmby@wcpp.org.uk.