Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 57 to 64 of 113 results
Cyhoeddiadau 10 Gorffennaf 2017
The Development and Implementation of Part 2 of the Housing (Wales) Act 2014: Lessons for Policy and Practice in Wales
Two research outputs from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) highlight important themes for the study and understanding of policy making and implementation in...
Cyhoeddiadau 19 Mai 2017
Polisi Mewnfudo ar ôl Brexit
Ymchwilio i'r opsiynau tebygol ar gyfer polisi mewnfudo y bydd Llywodraeth y DU yn eu hystyried ar ôl Brexit
Cyhoeddiadau 7 Ebrill 2017
Employment Entry in Growth Sectors
This report, published by the Public Policy Institute for Wales (PPIW), finds that there is potential for using a well-targeted, sector-focused approach to increase employment...
Cyhoeddiadau 5 Ebrill 2017
Improving Job Quality in Growth Sectors
This report, published by the Public Policy Institute for Wales (PPIW), explores ways of improving job quality. The study, written by Professor Anne Green, Dr...
Cyhoeddiadau 26 Chwefror 2017
Defnyddio Sectorau Twf i Leihau Tlodi
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall sectorau twf leihau tlodi drwy gynnig swyddi a chyfleoedd o ansawdd uchel i gamu ymlaen mewn gyrfa....
Cyhoeddiadau 16 Chwefror 2017
Growth Sectors: Data Analysis on Employment Change, Wages and Poverty
This report funded by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) and ESRC demonstrates that the sector which an individual works in has a significant...
Cyhoeddiadau 9 Chwefror 2017
Darparu Gwasanaethau Rheilffyrdd Di-ddifidend
Sut y gallai masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau gael ei chynllunio i ddarparu gwasanaeth di-ddifidend ar gyfer teithwyr?
Cyhoeddiadau 19 Tachwedd 2016
Evidence Summary on EU Migration in Wales
Prepared for the Welsh Government’s European Advisory Group