Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 41 to 48 of 149 results
Cyhoeddiadau 20 Mawrth 2020
Cryfhau Gwydnwch Economaidd
Yn wyneb yr ansicrwydd economaidd, mae llunwyr polisi yn awyddus i wybod sut i gryfhau gwydnwch yr economi. Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar ba...
Cyhoeddiadau 10 Mawrth 2020
Cynyddu effaith y rhwydwaith What Works ledled y DU
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r hyn a ddysgwyd yn sgil prosiect Cronfa Strategol yr ESRC o dan arweiniad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru mewn...
Cyhoeddiadau 3 Mawrth 2020
Dulliau rhyngwladol o reoli darpariaeth lleoliadau i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau adolygiad o'r dystiolaeth ryngwladol am ddulliau rheoli darpariaeth lleoliadau i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, gan nodi...
Cyhoeddiadau 17 Chwefror 2020
Beth mae plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal a’u teuluoedd yn ei feddwl o ofal?
Mae gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn ogystal â’u teuluoedd bersbectif unigryw o’r system ofal ac mae ymgorffori eu safbwyntiau...
Cyhoeddiadau 31 Ionawr 2020
Ymgysylltu â’r cyhoedd a ‘Cymru Iachach’
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gellid troi’r ymrwymiadau ymgysylltu cyhoeddus sydd yn Cymru Iachach yn rhaglen weithgareddau sy’n seiliedig ar...
Cyhoeddiadau 14 Ionawr 2020
Gweinyddu nawdd cymdeithasol yng Nghymru
Ar hyn o bryd yng Nghymru, cyfrifoldeb Llywodraeth y DG yw nawdd cymdeithasol, ac eithrio rhai budd-daliadau. Ers datganoli nawdd cymdeithasol yn yr Alban (2018) mae...
Cyhoeddiadau 28 Hydref 2019
Sicrhau economi ffyniannus: safbwyntiau o wledydd a rhanbarthau eraill
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r dystiolaeth am ddulliau sydd wedi gwella perfformiad economaidd yn rhai o ardaloedd Ewrop a’r DU. Gall nodi...