Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 51-55 o 55
Cyhoeddiadau 6 Hydref 2016
Improving the Economic Performance of Wales: Existing Evidence and Evidence Needs
In April 2016 the Public Policy Institute for Wales (PPIW) brought together leading experts and policy makers to consider what works in improving the performance of...
Cyhoeddiadau 27 Mehefin 2016
Polisi Bwyd fel Polisi Cyhoeddus
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried a oedd strategaeth fwyd Llywodraeth Cymru yn ddigon cynhwysfawr a chyfredol
Cyhoeddiadau 8 Mehefin 2016
Increasing the Role of Social Business Models in the Health and Social Care in Wales
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) reviews the evidence on ways of increasing the role which Social Business Models (SBMs) can...
Cyhoeddiadau 27 Mai 2016
De-escalating Interventions for Troubled Adolescents
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice on the potential to de-escalate interventions in the lives of troubled adolescents. To...
Cyhoeddiadau 1 Ebrill 2016
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Ystyried yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i wella'i broses asesu effaith
Cyhoeddiadau 29 Chwefror 2016
Hybu Iechyd Emosiynol, Llesiant a Gwydnwch mewn Ysgolion Cynradd
Beth sy'n gweithio i ddatblygu gwydnwch emosiynol plant mewn ysgolion cynradd yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 14 Chwefror 2016
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru am gyngor annibynnol ar ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru;...
Cyhoeddiadau 7 Chwefror 2016
Gwella Dealltwriaeth o Benderfyniadau Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth a Chynyddu Nifer y Bobl sy’n Gwneud Penderfyniadau o’r...
Pa fesurau y gellir eu cymryd i wella dealltwriaeth o benderfyniadau ymlaen llaw i wrthod triniaeth a chynyddu nifer y bobl sy'n gwneud penderfyniadau o'r...