Ymgysylltu â’r cyhoedd a ‘Cymru Iachach’

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gellid troi’r ymrwymiadau ymgysylltu cyhoeddus sydd yn Cymru Iachach yn rhaglen weithgareddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Nid yw’n hawdd diffinio ymgysylltu; gall olygu pethau gwahanol i wahanol gynulleidfaoedd a gall gynnwys sbectrwm eang o weithgareddau. Er hyn, yr elfen greiddiol yw galluogi’r cyhoedd i gael eu cynnwys mewn prosesau gwneud penderfyniadau.

Mae cred gyffredinol yng ngwerth ymgysylltu a chefnogir mwy o ymgysylltu sy’n arwain at ganlyniadau gweladwy a gweithredu.

Ond nid yw union rôl y cyhoedd yn yr agenda drawsnewid yn eglur.

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar y dystiolaeth ar werth posibl ymgysylltu â’r cyhoedd ar:

  • Hyrwyddo ymddygiadau iach;
  • Mabwysiadu dull mwy cydweithredol, ymgysylltiedig o ofal; a
  • Ailgynllunio ac ad-drefnu gwasanaeth.

Daw i ben trwy awgrymu y byddai ailgynllunio neu ad-drefnu gwasanaethau a newid systemau ehangach yn ganolbwynt i raglen ymgysylltu benodol ar gyfer yr agenda drawsnewid yn synhwyrol.