Strategaethau a Thechnolegau Ansawdd Aer

Mae ansawdd aer gwael yn cael effaith negyddol ar iechyd pobl ac ar yr amgylchedd. O ganlyniad, mae llywodraethau a chyrff sector preifat ar hyd a lled y byd yn datblygu ac yn treialu ffyrdd amrywiol o wella ansawdd aer.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys adolygiad cyflym o’r gwahanol fathau o gynlluniau ansawdd aer sy’n bodoli yng ngwledydd y byd ac yn egluro’n fyr beth yw’r sail dystiolaeth y tu ôl iddynt.