Rhoi Cydraddoldeb wrth wraidd Penderfyniadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad o bolisi ac arfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, gyda’r nod o roi safbwynt rhywedd wrth wraidd polisïau a phenderfyniadau.

Ar gyfer Cam Un o’r adolygiad, mae Chwarae Teg wedi mynd ati i ystyried y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ar hyn o bryd. Rhydd yr adroddiad hwn enghreifftiau o bolisi ac arfer rhyngwladol addawol.

Gyda’i gilydd, mae’r adroddiadau yn argymell camau i’w hystyried ar Gam 2 o’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol.

 

Uwchlwythwyd fersiwn newydd o’r adroddiad ar 25ain o Dachwedd 2018 sy’n cywiro mân newidiadau.